Регион


Удружење ''Коло српских сестара'' Бања Лука

Симе Шолаје бр. 3
Бања Лука, Република Српска
051/314-106
051/314-107

Хуманитарно удружење жена ''ДУГА''

Петра I Карађорђевића бр. 88
Бања Лука, Република Српска
051/315-882
051/312-208
Е-маил: duga@blic.net
www.duga.rs.ba

Центар за мали бизнис са кооперантима – ЦИДЕА Бања Лука

Бања Лука
051/435-781
051/435-782 -фаx
www.cidea.org